Eğer çocuğunuz henüz okul öncesi dönemde (0-6 Yaş) ise bu tür bir eğitime ihtiyacı olup olmadığının tespiti için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili bir hastanenin “çocuk psikiyatri” bölümlerinde tıbbi tanılama sürecine girmesi gerekiyor. Burada özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edildiğinde çocuğunuza özel eğitim desteği alabilmesi yönünde bir rapor hazırlanacak.(Aile hastaneye başvurmamış ve bilgi almak amacıyla kurumumuza gelmiş ise;çocuğa önce eğitsel bir değerlendirme yaparak aile ile bu bilgiyi paylaşırız.Çocukta yaşıtlarına göre bir gelişimsel gerilik söz konusu ise hastaneye yönlendiriyoruz.Eğer çocukta gelişimsel gerilik yoksa aileden alınan bilgiler doğrultusunda uygulanan davranışlardaki yanlışlar için aile bilgilendirilmesi yapılır.Ayrıca gerekirse psikoloğumuzla ailenin görüşmesi sağlanır.) Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa ise sınıf öğretmeni ve okulunuzun rehberlik servisi ile iletişime geçmeniz ve yönlendirmelerini uygulamanız uygun olacaktır. Okuldaki rehber öğretmenin değerlendirmesi sonucunda çocukta sınıf düzeyine göre gerilik tespit edilmesi halinde okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezinden çocuk için randevu alacaktır.   (RAM) çocuğa bazı testler uyguladıktan sonra özel eğitim alması konusunda karara varırsa sizi hastaneye yönlendirecektir. Çocuk psikiyatri bölümü tanı koyduktan sonra hastaneden sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir.Sağlık kurulu raporunuz çıktıktan sonra ücretsiz eğitim raporu için RAM’ dan randevu almanız gerekmektedir. Çocuğunuzun eğitimsel değerlendirmesini yapan rehberlik ve araştırma merkezi görüş ve önerileri sonucu Kurul çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğu yönünde bir karar alırsa tarafınıza verilen raporla istediğiniz yerden çocuğunuza özel eğitim desteği alabiliyorsunuz.

Beden zihin toplumsal ve gelişimsel yönünden akranlarına göre farklılık gösteren bireylerin bireysel yeterliliklerine göre gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

-        Bireyin toplumsal yaşama uyum sağlaması,  farklılıklarını en aza indirmek ve günlük yaşam aktivitelerinde beklenen düzeye erişmesi için özel bir eğitim programına gerek duyulmaktadır.

Özel Eğitim için alınan sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurul raporları süreli raporlardır. Bu rapor sürelerinin sonunda çocuklar yeniden değerlendirilir ve ihtiyaçları varsa rapor süreleri uzatılır. İhtiyacı yoksa raporlar yenilenmez

Kurumumuza görüşmeye gelen velimizle ilk görüşmede öncelikle çocuk hakkında bilgi alınır. Çocuğun takvim yaşı ve tanısı öğrenildikten sonra ailenin tanı hakkında sahip olduğu bilgiler not alınır. Bu bilgiler doğrultusunda eksik veya yanlış bilgiler varsa aile bilgilendirilmesi yapılır. Çocuğun performansı çeşitli testlerle ölçülür. Ailenin önceden vermiş olduğu bilgiler ve öğrencinin sahip olduğu performans karşılaştırılarak sonuç aileyle paylaşılır. Öğrencimiz, tanı ve ihtiyaçlarına göre alanına yönelik uygun öğretmenlere yerleştirilir. Öğretmenlerimiz ihtiyaca göre aileyi de derslere alıp, uygun çalışma yöntemlerini aileye öğretir. Öğretmenlerimiz öğrencinin gelişim sürecinde her dersten sonra velilerimizle bilgi alışverişinde bulunurlar.

Kurumdan eğitim alabilmek için RAM dan eğitim raporu alınması gereklidir bu rapor ile ücretsiz eğitim alınabilinir fakat birey istediğinde kurumumuzdan raporsuz olarak da ücretli eğitim alabilir.

Okula giden öğrencilerimize  okul programını aksatmayan ve okuldaki eğitimine paralel olarak katkı sağlayacak şekilde program hazırlanmaktadır


Whatsapp Destek

Bilgi Danışmanı

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?